SISTEM AKAUN MUDAH-KOMPREHENSIF 2020

SESUAI UNTUK SEMUA JENIS BISNES 

Terdiri dari Main MENU
- interface bagi nevigasi ke menu menu lain

Ia terdiri dari template untuk masuk maklumat:
-Jualan 
-Perbelanjaan
-Belian stok
-Pindahan
-Ambilan

Report-report PENTING dijana secara AUTOMATIK iaitu:
-Jualan harian
-Profit & lost (P&L)
-STOK LEVEL
-Analisa jualan
-Aliran tunai
-Penyata pendapatan
-Kunci kira-kira

Rekod akaun aset & liabiliti
- hutang
- pemiutang
- modal
- aset

Dokumen
- invoice
- resit

Chat with seller